นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จันทร์จ้า
Ico64
นางสาว ศศิธร อินทะศรี
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

จันทร์จ้า
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:saithorn.i
สมาชิกที่:641
ชื่อ:ศศิธร
นามสกุล:อินทะศรี
นามแฝง:จันทร์จ้า
คำนำชื่อ:นางสาว
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:20 ธันวาคม 2550 14:14
คำสำคัญ (keywords):คณะเภสัชศาสตร์  งานนโยบายและแผน  ประกันคุณภาพ  สำนักงานเลขานุการ
อ่าน:4664
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
Ico32_getattachment6 a6
Ico32_getattachment5 a5
Ico32_getattachment4 a4
Ico32_getattachment3 a3
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsaithorn%2ei