นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สหัทยา พงศ์ประยูร
Ico64
สหัทยา สหัทยา พงศ์ประยูร พงศ์ประยูร
นักวิชาการสัตวบาล
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

สหัทยา พงศ์ประยูร
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sahutaya.p
สมาชิกที่:1223
ชื่อ:สหัทยา
ชื่อกลาง:สหัทยา พงศ์ประยูร
นามสกุล:พงศ์ประยูร
ตำแหน่ง:นักวิชาการสัตวบาล
องค์กร:ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกเมื่อ:26 ตุลาคม 2552 12:53
เข้าระบบเมื่อ:12 พฤศจิกายน 2558 10:38
คำสำคัญ (keywords):ฟาร์เลี้ยงสัตว์ทดลอง  คณะทรัยากรธรรมชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์  หมวดแพะและแกะ
อ่าน:3517
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsahutaya%2ep%3flocale%3dth