นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

manu
Ico256
Username:ruth.d
User ID:57
First name:รัฐ
Middle name:--
Last name:เดชะรัฐ
Screen name:manu
Joined at:11 October 2007 12:34
Last login at:21 October 2011 10:27
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กองการเจ้าหน้าที่
Read:20394
About Me
-