นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณเร
Ico64
เรวัต รัตนกาญจน์
เลขานุการคณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

คุณเร
Ico256
Username:rewat.r
User ID:796
First name:เรวัต
Last name:รัตนกาญจน์
Screen name:คุณเร
Career:รับราชการ
Position:เลขานุการคณะ
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Street:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
City:เมือง
State:ปัตตานี
Postal code:94000
Country:Thailand
Joined at:16 Febuary 2008 16:29
Edited at:01 November 2011 11:20
Last login at:07 September 2012 14:01
Tags:คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักงานเลขานุการ
Read:2284
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2frewat%2er%3flocale%3den