นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

pen-gu
Ico64
Raweewan ('')33 Peng-ubon

Computer Center of PSU
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

pen-gu
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:raweewan.p
สมาชิกที่:1397
ชื่อ:Raweewan
ชื่อกลาง:('')33
นามสกุล:Peng-ubon
นามแฝง:pen-gu
องค์กร:Computer Center of PSU
เป็นสมาชิกเมื่อ:16 ธันวาคม 2553 16:02
คำสำคัญ (keywords):knowledge management  risk management  software quality  uml  computer center  software development
อ่าน:2402
ประวัติย่อ

คนไทย ใจดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fraweewan%2ep