นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico256
Username:ratana.ya
User ID:1407
First name:รตานา
Last name:ยามาเจริญ
Screen name:ซีซ่า ซีซ๋า
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
Organization:สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:จังหวัดสงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:07 Febuary 2011 08:42
Edited at:04 October 2013 09:30
Last login at:04 October 2013 09:30
Tags:สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงฯ
Read:6768
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fratana%2eya%3flocale%3den