นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico64
รตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

ซีซ่า ซีซ๋า
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:ratana.ya
สมาชิกที่:1407
ชื่อ:รตานา
นามสกุล:ยามาเจริญ
นามแฝง:ซีซ่า ซีซ๋า
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ
องค์กร:สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:07 กุมภาพันธ์ 2554 08:42
แก้ไขเมื่อ:04 ตุลาคม 2556 09:30
เข้าระบบเมื่อ:04 ตุลาคม 2556 09:30
คำสำคัญ (keywords):สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงฯ
อ่าน:7324
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fratana%2eya