นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประไพ จันทร์อินทร์
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ประไพ จันทร์อินทร์
Ico256
Username:prapai.c
User ID:65
First name:ประไพ
Last name:จันทร์อินทร์
Joined at:11 October 2007 14:23
Last login at:08 May 2012 15:27
Tags:ห้องสมุด  หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ  งานบริการ
Read:6265
About Me
-