นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Annyta
Ico64
นาง พจนารถ ฤทธิเดช
อาจารย์
ม.อ.ตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Annyta
Ico256
Username:potchanart.r
User ID:1805
First name:พจนารถ
Last name:ฤทธิเดช
Screen name:Annyta
Title:นาง
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:อาจารย์
Organization:ม.อ.ตรัง
Country:Thailand
Joined at:24 January 2017 18:26
Edited at:20 September 2018 15:30
Last login at:14 March 2019 10:11
Tags:ภาษี
Read:1549
About Me
-