นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

พรพนา
Ico256
Username:pornpana.a
User ID:191
First name:พรพนา
Last name:อรรจนโรจน์
Screen name:ทิวสน
Joined at:26 October 2007 10:46
Tags:เวทีวิจัย  หลักสูตร  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  การประกันคุณภาพ  sci rg  การบริหาร
Read:3149
About Me
-