นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไม่หยุดนิ่ง
Ico64
Dr. Pongpitch Petchsakulwong
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ไม่หยุดนิ่ง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:pongpitch.p
สมาชิกที่:940
ชื่อ:Pongpitch
นามสกุล:Petchsakulwong
นามแฝง:ไม่หยุดนิ่ง
คำนำชื่อ:Dr.
อาชีพ:อาจารย์
ตำแหน่ง:อาจารย์
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:ตำบลควนปริง
เมือง:เมือง
จังหวัด:ตรัง
รหัสไปรษณีย์:92000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:26 พฤษภาคม 2551 09:05
แก้ไขเมื่อ:18 ธันวาคม 2554 12:22
เข้าระบบเมื่อ:26 มกราคม 2556 22:33
คำสำคัญ (keywords):การศึกษา  ทรัพยากรมนุษย์  บริหาร  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย  risk management and insurance
อ่าน:2700
ประวัติย่อ

การศึกษา (Education)

- Ph.D. (Risk Management and Insurance), Feng Chia University, Taiwan, 2011

- M.S. (Applied Statistics), Major in Actuarial Science, National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand, 2001

- B.Econ. (Economics) 2nd Class Hons (with Silver Medal), Maejo University, Thailand, 1999

- Chinese Elementary School Diploma, Da Peng Elementary School, Taiwan, 2009

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Area of Expertise)

- การประกันภัย Insurance

- วิทยาการประกันภัย Actuarial Science

- การบริหารความเสี่ยงภัย Risk Management

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpongpitch%2ep