นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Pisan
Ico256
Username:pisan.b
User ID:467
First name:Pisan
Last name: (Bao)
Career:Instructor
Position:Lecturer
Organization:s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
Street:Faculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, P.O.Box 8, Khuntalea Post Office
City:Muang Surat Thani (District)
State:Surat Thani Province
Postal code:84100
Country:Thailand
Joined at:14 December 2007 13:24
Edited at:16 December 2011 11:14
Last login at:22 June 2014 16:09
Tags:[e-mail : s3930201@hotmail.com และ pisan.b@psu.ac.th]  โทร. 077-355448 แฟกซ์ 077-355448  ว่าที่ร้อยตรีไพศาล บรรจุสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Read:11111
About Me

   ตราม.อ.

Bachelor of Arts in English, Prince of Songkla University (PSU), Faculty of Humanities and Social Sciences, Pattani Campus

   ตรานิด้า

Master of Public Administration (Financial and Fiscal Management), School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)

 ตรา มธ.

During the Ph.D. study at Faculty of Political Science, Thammasat University