นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณ ผุสดี มุหะหมัด
Ico64
คุณ ผุสดี มุหะหมัด
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ระดับ 8 , หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง
คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

คุณ ผุสดี มุหะหมัด
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:phutsadee.m
สมาชิกที่:1023
ชื่อ:ผุสดี
นามสกุล:มุหะหมัด
นามแฝง:Ayaroh
คำนำชื่อ:คุณ
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ระดับ 8 , หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง
องค์กร:คณะวิทยาศาสตร์
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
เมือง:อ.หาดใหญ่
จังหวัด:จ.สงขลา
เป็นสมาชิกเมื่อ:30 สิงหาคม 2551 11:08
เข้าระบบเมื่อ:22 พฤศจิกายน 2554 10:55
คำสำคัญ (keywords):คณะวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  หน่วยเครื่องมือกลาง  นักวิทยาศาสตร์
อ่าน:3750
ประวัติย่อ

เป็นคนสงขลาโดยกำเนิด จบมัธยมที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เอ็นตรงติดคณะวิทยาศาสตร์ มอ. เข้าภาควิชาเคมี...จบปี 32 ทำงานหัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ลาเรียน ปริญญาโท Physical Chem เน้นพอลิเมอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปี 42 ..

สร้างหน่วยเครื่องมือกลางขึ้นมาด้วยความภูมิใจ...ให้บริการวิชาการ

ตรวจวิเคราะห์น้ำ...ตัวอย่างต่างๆ มากมาย ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาคใต้....

นิสัย...ใจดี ร่าเริง...มองโลกในแง่ดี อย่างมากมาย...ค่อนข้างจะเข้าใจคนอื่น...ชอบเลี้ยงแมวเป็นชีวิตจิตใจ

งานเพื่อสังคม....เพื่อศาสนา...เป็นกรรมการตรวจรับรองฮาลาล

ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา...และช่วยงานต่างๆ ของสำนักงาน... 

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fphutsadee%2em