นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พร...ผีเสื้อแสนสวย
Ico64
นางสาว พรผุสดี หล่อตระกูล
ผู้ปกครองหอพัก
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

พร...ผีเสื้อแสนสวย
Ico256
Username:phusadee.s
User ID:257
First name:พรผุสดี
Last name:หล่อตระกูล
Screen name:พร...ผีเสื้อแสนสวย
Title:นางสาว
Career:รับราชการ
Position:ผู้ปกครองหอพัก
Organization:งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:19 November 2007 09:04
Tags:อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน  สิ่งดี มีสาระ  ภาพประทับใจ  ท่องเที่ยว แดนไกล  กิจการนักศึกษา
Read:2114
About Me

บ้านเกิด: 99 หน้าสถานีรถไฟนาม่วง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

เรียนจบ: ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้) ปี 2540

สถานที่ทำงาน: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์

คติ: รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย

Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fphusadee%2es%3flocale%3den