นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หญิง
Ico64
นางสาว เพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาสารัตถศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

หญิง
Ico256
Username:phiangphen.s
User ID:370
First name:เพียงเพ็ญ
Last name:สิทธิจันทร์
Screen name:หญิง
Title:นางสาว
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:ภาควิชาสารัตถศึกษา
Street:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:30 November 2007 09:30
Edited at:01 June 2012 13:51
Last login at:01 June 2012 13:42
Tags:คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาสารัตถศึกษา  เลขานุการภาควิชา
Read:2458
About Me
-