นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ภารดี แท่นทอง
Ico64
ภารดี แท่นทอง
-
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

ภารดี แท่นทอง
Ico256
Username:pharadee.w
User ID:449
First name:ภารดี
Last name:แท่นทอง
Screen name:ภารดี แท่นทอง
Career:ข้าราชการ
Position:-
Organization:สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
Street:80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม
City:กะทู้
State:ภูเก็ต
Postal code:83120
Country:Thailand
Joined at:13 December 2007 14:38
Edited at:12 Febuary 2016 08:19
Last login at:12 Febuary 2016 08:17
Tags:บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  นบ.ม.อ.2  บริหารทรัพยากรมนุษย์  การจัดการความรู้  การบริหารจัดการ  งานได้ผล คนเป็นสุข  วิทยาเขตภูเก็ต  ม.อ.ภูเก็ต
Read:4725
About Me
-