นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัทมพร อินสุวรรโณ
Ico64
ปัทมพร อินสุวรรโณ
เลขานุการภาควิชา
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 7

ปัทมพร อินสุวรรโณ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:pattamaporn.i
สมาชิกที่:718
ชื่อ:ปัทมพร
นามสกุล:อินสุวรรโณ
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:เลขานุการภาควิชา
องค์กร:ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:15 มกราคม 2551 10:27
แก้ไขเมื่อ:03 มิถุนายน 2555 15:54
เข้าระบบเมื่อ:03 กันยายน 2557 16:42
คำสำคัญ (keywords):คณะทรัพยากรธรรมชาติ  งานบริหารทั่วไป  งานหลักสูตร  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
อ่าน:3451
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpattamaporn%2ei