นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

lucky
Ico64
Paksraporn Prakhumthong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

lucky
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:paksraporn.p
สมาชิกที่:316
ชื่อ:Paksraporn
นามสกุล:Prakhumthong
นามแฝง:lucky
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์กร:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:ตู้ ปณ.8 ปทฝ.คอหงส์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:29 พฤศจิกายน 2550 09:51
คำสำคัญ (keywords):แผนและงบประมาณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  การประกันคุณภาพ
อ่าน:1476
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpaksraporn%2ep