นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
Ico64
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
Ico256
Username:pachariya.c
User ID:324
First name:ผศ.พัชรียา
Last name:ไชยลังกา
Career:รับราชการ
Position:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Street:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:29 November 2007 09:53
Tags:อาจารย์พยาบาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  งานพัฒนาบุคลากร  งานประชาสัมพันธ์  คณะพยาบาลศาสตร์
Read:3632
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpachariya%2ec%3flocale%3den