นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แพรพลอย
Ico64
อรอุมา ying รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ระดับ 6
หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

แพรพลอย
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:onouma.t
สมาชิกที่:325
ชื่อ:อรอุมา
ชื่อกลาง:ying
นามสกุล:รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นามแฝง:แพรพลอย
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ระดับ 6
องค์กร:หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
เป็นสมาชิกเมื่อ:29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ:04 มิถุนายน 2555 18:09
คำสำคัญ (keywords):หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ  สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฐานข้อมูล  คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
อ่าน:6427
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fonouma%2et