นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ครูนน
Ico64
นภดล ทิพยรัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ครูนน
Ico256
Username:noppadol.t
User ID:256
First name:นภดล
Last name:ทิพยรัตน์
Screen name:ครูนน
Career:รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
Organization:คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Country:Thailand
Joined at:16 November 2007 16:52
Edited at:29 November 2011 00:12
Last login at:30 May 2012 09:05
Tags:日本の民族音楽  รถไฟ  ญี่ปุ่นศึกษา  ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย  วัฒนธรรม  กิจกรรมนักศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี  ดนตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
Read:5969
About Me