นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หญิงนุ้ย
Ico256
Username:kwanruan.b
User ID:318
First name:ขวัญเรือน
Middle name:nui
Last name:บุญกอบแก้ว
Screen name:หญิงนุ้ย
Joined at:29 November 2007 09:51
Tags:เทคโนโลยี  สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฐานข้อมูล  คอมพิวเตอร์  คณะนิติศาสตร์
Read:6196
About Me
-