นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หมูโค๊ะ
Ico64
นาย กฤษณะ คีรีวัลย์
ช่างอีเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หมูโค๊ะ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kritsana.k
สมาชิกที่:935
ชื่อ:กฤษณะ
นามสกุล:คีรีวัลย์
นามแฝง:หมูโค๊ะ
คำนำชื่อ:นาย
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ช่างอีเล็กทรอนิกส์
องค์กร:ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกเมื่อ:16 พฤษภาคม 2551 13:11
เข้าระบบเมื่อ:22 กุมภาพันธ์ 2562 10:07
คำสำคัญ (keywords):ก้าวหนึ่งนำทางก้าวสองลองผลก้าวสามสงบกำหนดทิศทาง  ท่านจะพอใจเมื่อใช้บริการในงานของเรา  ใส่ใจในผลงานเพื่อลูกหลานได้ชื่นชม
อ่าน:4038
ประวัติย่อ
-