นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 0

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:krisyada.t
สมาชิกที่:1727
ชื่อ:กฤศญดา
ชื่อกลาง:โอ๋
นามสกุล:ธีราทรสกุล
นามแฝง:น้ำมนต์ โอ๋
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
องค์กร:งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ถนน:31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย
เมือง:เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์:84100
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:29 มกราคม 2557 13:20
แก้ไขเมื่อ:30 มกราคม 2557 05:49
เข้าระบบเมื่อ:01 กุมภาพันธ์ 2559 14:35
คำสำคัญ (keywords):งานพัฒนานักศึกษา
อ่าน:4551
ประวัติย่อ

ปีต.ค.55-ตค.56
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานโครงการและผู้ช่วยวิจัย
โครงการที่รับผิดชอบ
- โครงการเรียนรู้-อยู่กับภัยพิบัติ: นิเวศวัฒนธรรม สื่อ รัฐกับพลวัตของชุมชน 
- กิจกรรมการสื่อสารสาธารณะ ของโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความ รู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South หรือ K4DS
เม.ย.54-ต.ค.55
โครงการเยาวชนจิตอาสา ม.อ.  
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส) 
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ  
โครงการที่รับผิดชอบ - หาดใหญ่รวมพลังสร้างสรรค์สังคม (เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบหาดใหญ่)
เม.ย.53-มี.ค.54
โครงการบัณฑิตอาสา ม.อ.
ตำแหน่ง :บัณฑิตอาสา รุ่น 6
โครงการที่รับผิดชอบ โครงการบ้านนายอดทองไร้พุง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
มิ.ย.52 –ก.พ.53
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0MHz
ตำแหน่ง :ผู้สื่อข่าวและประสานงานข่าว
มิ.ย.49-ม.ค.50  
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการ(วรรณกรรมเด็ก)
เขียนต้นฉบับนิทาน และกองบรรณาธิการหนังสือเด็ก (วรรณกรรมเด็ก) หนังสือพี่น้องร้องเพลง 

ไฟล์ล่าสุด
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkrisyada%2et