นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kridsana.s
สมาชิกที่:927
ชื่อ:กฤษณะ
นามสกุล:สองนาม
นามแฝง:เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:13 พฤษภาคม 2551 09:39
คำสำคัญ (keywords):การประกันคุณภาพ  คณะการแพทย์แผนไทย  นโยบายและแผน  ประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย  นวดไทย  ผดุงครรภ์ไทย  เภสัชกรรมไทย  เวชกรรมไทย
อ่าน:3241
ประวัติย่อ
-