นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
นักวิชาการอุดมศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
นักศึกษา MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Kommiracle
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kongpol.m
สมาชิกที่:1614
ชื่อ:Kongpol
นามสกุล:Manavarindrakul
นามแฝง:Kommiracle
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
องค์กร:นักศึกษา MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 สิงหาคม 2555 19:16
แก้ไขเมื่อ:19 ธันวาคม 2560 17:55
เข้าระบบเมื่อ:10 สิงหาคม 2561 09:19
คำสำคัญ (keywords):hr  การเจ้าหน้าที่  ลีลาศ  สงขลานครินทร์  สงขลานครินทร์เกมส์  dancesport  ชมรมลีลาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ชมรมลีลาศคณะแพทยศาสตร์  knowledge management  การจัดการความรู้  กีฬามหาวิทยาลัย  ทุนทางปัญญา  happy workplace  PSU.QWL  ความสุข  Intellectual Capital  ความสุขในที่ทำงาน  นักสร้างสุของค์กร  องค์กรแห่งความสุข
อ่าน:6047
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkongpol%2em