นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Kommiracle
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kongpol.m
สมาชิกที่:1614
ชื่อ:Kongpol
นามสกุล:Manavarindrakul
นามแฝง:Kommiracle
ตำแหน่ง:HR Entrepreneur
องค์กร:Prince of Songkla University
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 สิงหาคม 2555 19:16
แก้ไขเมื่อ:29 ตุลาคม 2562 13:35
เข้าระบบเมื่อ:29 ตุลาคม 2562 13:20
คำสำคัญ (keywords):hr  การเจ้าหน้าที่  ลีลาศ  สงขลานครินทร์  สงขลานครินทร์เกมส์  dancesport  ชมรมลีลาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ชมรมลีลาศคณะแพทยศาสตร์  knowledge management  การจัดการความรู้  กีฬามหาวิทยาลัย  ทุนทางปัญญา  happy workplace  PSU.QWL  ความสุข  Intellectual Capital  ความสุขในที่ทำงาน  นักสร้างสุของค์กร  องค์กรแห่งความสุข
อ่าน:7420
ประวัติย่อ

2018 : MBA Faculty of Management Science, Prince of Songkla University

(Thesis Topic : The Relationship between Intellectual Capital Components development and Organization Capabilities for Knowlege Management: Study in Supporting Sraffs in Prince of Songkla University Hatyai Campus)

2011 : BPA (Human Resources Administration), Prince of Songkla University

2007 : Secondary Education, Manavajiravudh ChangwatSongkhla School

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkongpol%2em