นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เดียร์
Ico64
กิตติวรรณ ด้วงศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
คณะการแพทย์แผนไทย
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

เดียร์
Ico256
Username:kittiwan.d
User ID:363
First name:กิตติวรรณ
Last name:ด้วงศรีทอง
Screen name:เดียร์
Career:รับราชการ
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
Organization:คณะการแพทย์แผนไทย
Street:15 ถ.กาญจวนิช
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:30 November 2007 09:28
Tags:คณะการแพทย์แผนไทย  บริหารงานบุคคล
Read:3195
About Me

เป็นคนคอน    อำเภอทุ่งสง