นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Our Shangri-La
Ico256
Username:kittisak.c
User ID:448
First name:Kittisakdi
Last name:Choomalee
Screen name:Our Shangri-La
Organization:ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:๙๐๑๑๐
Country:Thailand
Joined at:13 December 2007 12:09
Edited at:07 Febuary 2013 09:15
Last login at:28 April 2020 17:12
Tags:โลกเสมือน  หยบ  ว่าไปเรื่อยๆ  ลักดอม  ฝนไล่ช้าง
Read:33952
About Me

วิชาประวัติศาสตร์ไม่เคยสอนประวัติศาสตร์
เราไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์จึงเป็น "ความว่าง"


อุทิศความงาม ความดี ดอกผล ทั้งปวงที่เกิดขึ้นแด่ผู้ที่เป็นต้นธารแห่งความคิด ต้นธารแห่งปัญญา ต้นธารที่หล่อหอมความมีตัวตนให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

ชาย-หญิง คู่หนึ่ง

ชาย:

ที่อดทน ไม่บ่นพร่ำต่อความยากเข็ญที่โถมทับเข้ามา ชายที่ไม่เคยเลือก ไม่เคยบ่นว่าอันนี้หนักเกินกว่าจะทำ ไม่เคยเลือกทำในสิ่งที่เบาหวิว ไม่ว่าจะยาวนานสักเพียงใด ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปี แม้กระทั่งล่วงเข้าสู่ขอบเขตแห่ง "ผู้สูงอายุ" มาหลายปีแล้ว ทว่าเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปไม่เคยทำให้ชายผู้นี้ย่อท่อ ไม่เคยทำให้ความเข้มแข็ง ความหมั่นเพียร ลดน้อยถอยลง

ชายที่เป็นต้นธารของทุกสิ่ง

หญิง:

ที่มีความรักไม่เคยเปลี่ยนแปลง ที่หยัดยืนในความดีงาม ที่เสกสรรค์ปั้นแต่ง หล่อหลอมความเข้มแข็ง ความทรนง ที่พร่ำสอนให้รู้จักชั่ว-ดี ที่ยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าสิ่งใดๆ จะเกิดขึ้นก็ตามที

หญิงที่ไม่มีความปรานีต่อความย่อท้อในการปั้น ไม่ปรานีต่อไม้ที่ขาด ไม้ที่แตกฉีกขาด

หญิงที่เป็นต้นธารของทุกสิ่ง

ชาย-หญิงที่เป็นต้นธารแห่งปัญญา

ครูบาอาจารย์ อุปัชฌายาจารย์ ทุกๆ คน ทุกๆ ท่าน ทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ในระบบและนอกระบบ เป็นครูในทางธรรม แม้แต่ครูพักลักจำ ที่ประสิทธิ์ประสาทสรรพความรู้ เป็นต้นธารแห่งปัญญาสายที่ ๒

ผู้จุดประกายฝัน ผู้เติมเชื่อเพลิงให้ลุกโชน ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรดีงามทุกๆ ท่าน


QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkittisak%2ec%3flocale%3den