นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ดินสอ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:jirayuth.c
สมาชิกที่:1734
ชื่อ:จิรยุทธ์
นามสกุล:จันทนพันธ์
นามแฝง:ดินสอ
จังหวัด:สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์:84000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:03 เมษายน 2557 16:12
เข้าระบบเมื่อ:24 สิงหาคม 2560 14:39
คำสำคัญ (keywords):ดินสอ
อ่าน:7203
ประวัติย่อ

ดินสอ มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Pencil ซึ่งมาจากศัพท์ละตินว่า Pencillus หมายถึง อุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีไว้ใช้ขีดเขียน ส่วนเจ้าดินสอที่เราใช้กันทุกวันนี้ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามีจุดกำเนิดตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1565 มีการค้นพบแกร์ไฟต์โดยบังเอิญ โดยคนเลี้ยงแกะในประเทศอังกฤษ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของแกร์ไฟต์จึงได้เริ่มนำมาใช้เพื่อการขีดเขียน ทำสัญลักษณ์ ตั้งแต่นั้นมา แกร์ไฟต์ กลายเป็นสินแร่ที่มีคุณค่ามหาศาล

อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (เยอรมนีโบราณ) ริเริ่มการพัฒนาใส้ดินสอ โดยการผสมสินแร่อื่น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1761 คาสปาร์ ฟาเบอร์ (Kasper Fabor) นักเคมีชาวบาวาเรีย ได้คิดค้นการนำส่วนผสมแกร์ไฟต์ไปขึ้นรูปเป็นแท่งเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น และเปิดธุรกิจ Fabor-Castell ผลิตดินสอขึ้นในปีนั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1795 นิโคลัส แจ๊ค ดังเต้ นักเคมีชาวฝรั่งเศส ได้พัฒนาองค์ประกอบของใส้ดินสอขึ้นใหม่ ทำให้มีการกำหนดความอ่อนแข็ง (H) และระดับความเข้ม (B) ของใส้ดินสอแตกต่างกันได้

ต้นแบบของดินสอที่เราใช้กันทุกวันนี้ ริเริ่มโดยนักประดิษฐ์อิตาลี Simonio และ Lyndiana Bernacotti ในปี ค.ศ. 1560 ที่นำแท่งแกร์ไฟต์หุ้มด้วยแท่งไม้สองอันที่เชื่อมต่อกันด้วยกาว ต่อมาในปี ค.ศ. 1812 วิลเลียม มอนโร (William Munroe) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้คิดค้นเครื่องจักรผลิตดินสอ ที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องผลิตดินสอที่เราใช้กันทุกวันนี้ ต่อมา Ebenezer Wood ได้พัฒนาการผลิตดินสอที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นแต่แทนที่จะจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เขากลับเผยแพร่ความรู้นี้คนทั่วไป และ Eberhard Fabor ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้มา

ดินสอ เป็นชื่อเรียกที่เพื่อน ๆ สมัยประถมใช้เรียกล้อผม และยังเป็นอุปกรณ์ตั้งต้นสำคัญที่เราทั้งใช้ฝึกหัดในการขีดเขียนตัวหนังสือ จนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวให้ผู้คนติดตาม ผมจึงเลือกใช้นามปากกานี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการขีด ๆ เขียน ๆ เรื่องราว ณ ชุมชนแห่งนี้

อ้างอิง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549). เครื่องเขียน: ดินสอ. ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/pencil.html

Wikipedia (2014). Fabor-Castell. [online] retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Faber-Castell

Wikipedia (2014). Pencil. [online] retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Pencil#Discovery_of_graphite_deposit