นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

จิราภรณ์ คงสุข
Ico256
Username:jiraporn.kh
User ID:737
First name:จิราภรณ์
Last name:คงสุข
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:กาญจนวนิช
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:15 January 2008 10:48
Edited at:03 August 2011 10:05
Last login at:25 June 2016 15:02
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ม.อ.  หน่วยวิจัย
Read:7927
About Me
-