นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

jamjam
Ico256
Username:jira.k
User ID:225
First name:จิรา
Last name:แก้วประดับ
Screen name:jamjam
Joined at:09 November 2007 13:40
Last login at:16 May 2016 09:48
Tags:ฝ่ายบริการวิชาการ  engineering
Read:4038
About Me
-