นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
Ico64
จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
Ico256
Username:jarrauk.s
User ID:577
First name:จารึก
Middle name:จารึก
Last name:สิมะประเสริฐ
Screen name:รึก
Career:รับราฃการ
Position:ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Street:47 หมู่ 2 ตำบลทุ่งพลา
City:โคกโพธิ์
State:ปัตตานี
Postal code:94180
Country:ไทย
Joined at:17 December 2007 13:38
Tags:วิทยาเขตปัตตานี  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักวิทยบริการ
Read:1891
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fjarrauk%2es%3flocale%3den