นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นักเรียนห้องสันติศึกษา
Ico64
Network
Members · Following: 4 · Followed: 1

นักเรียนห้องสันติศึกษา
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:jarernpong.p
สมาชิกที่:1202
ชื่อ:เจริญพงศ์
นามสกุล:พรหมศร
นามแฝง:นักเรียนห้องสันติศึกษา
เป็นสมาชิกเมื่อ:11 สิงหาคม 2552 13:30
เข้าระบบเมื่อ:29 พฤศจิกายน 2557 09:27
คำสำคัญ (keywords):สถาบันสันติศึกษา  สันติศึกษา
อ่าน:5359
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fjarernpong%2ep