นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายเปลญวน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นายเปลญวน
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:jarern.s
สมาชิกที่:666
ชื่อ:Mr.Jarern
ชื่อกลาง:-
นามสกุล:Sangtong
นามแฝง:นายเปลญวน
เป็นสมาชิกเมื่อ:26 ธันวาคม 2550 23:56
เข้าระบบเมื่อ:04 พฤษภาคม 2555 07:24
คำสำคัญ (keywords):การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ  สถาบันสันติศึกษา  สุนทรียสนทนา(dialogue)  กระบวนกร  contemplative education  จิตตปัญญาศึกษา
อ่าน:2220
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fjarern%2es