นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Bravo1
Ico256
Username:janya.i
User ID:1531
First name:จรรยา
Last name:อินทมณี
Screen name:Bravo1
Title:นาง
Career:รับราชการ
Position:ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
Organization:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Street:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:26 October 2011 17:06
Last login at:26 July 2012 14:20
Tags:จรรยา อินทมณี  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Read:4056
About Me

ชื่อ-นามสกุล    นางจรรยา  อินทมณี

เริ่มทำงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2521  ตำแหน่ง ครูระดับ 2

ไปศึกษาต่อ ที่ ม. ทักษิณ จบในปี พ.ศ. 2524  แต่ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่ง (เพิ่มวุฒิ)

ก่อนเข้าระบบแท่ง  ตำแหน่งครูชำนาญการ ระดับ 8

หลังจากเข้าระบบแท่ง  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ  และมีความประทับใจในตำแหน่งที่ได้รับจนพูดอะไรไม่ออก ไว้มีเวลาจะระบายให้อ่าน

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fjanya%2ei%3flocale%3den