นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Bravo1
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:janya.i
สมาชิกที่:1531
ชื่อ:จรรยา
นามสกุล:อินทมณี
นามแฝง:Bravo1
คำนำชื่อ:นาง
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
องค์กร:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ถนน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:26 ตุลาคม 2554 17:06
เข้าระบบเมื่อ:26 กรกฎาคม 2555 14:20
คำสำคัญ (keywords):จรรยา อินทมณี  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
อ่าน:4523
ประวัติย่อ

ชื่อ-นามสกุล    นางจรรยา  อินทมณี

เริ่มทำงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2521  ตำแหน่ง ครูระดับ 2

ไปศึกษาต่อ ที่ ม. ทักษิณ จบในปี พ.ศ. 2524  แต่ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่ง (เพิ่มวุฒิ)

ก่อนเข้าระบบแท่ง  ตำแหน่งครูชำนาญการ ระดับ 8

หลังจากเข้าระบบแท่ง  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ  และมีความประทับใจในตำแหน่งที่ได้รับจนพูดอะไรไม่ออก ไว้มีเวลาจะระบายให้อ่าน

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fjanya%2ei