นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico64
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:janjira.s
สมาชิกที่:955
ชื่อ:เจนจิรา
นามสกุล:สมชาติ
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์
องค์กร:สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 มิถุนายน 2551 08:18
เข้าระบบเมื่อ:24 พฤศจิกายน 2555 13:41
คำสำคัญ (keywords):นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สมชาติ  สำนักวิจัยและพัฒนา  เจนจิรา
อ่าน:8078
ประวัติย่อ
-