นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

PSU-BIC
Ico256
Username:fontip-j
User ID:1014
First name:ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
Middle name:ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Last name:Prince Of Songkla University Business Incubation Center
Screen name:PSU-BIC
Organization:PSU-BIC
Street:ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น G
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:21 August 2008 15:47
Tags:psu-bic  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Read:5099
About Me
-