นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cutie Garn
Ico64
อาจารย์ ชุติมา ศรีชาย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Cutie Garn
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chutima.sr
สมาชิกที่:339
ชื่อ:ชุติมา
นามสกุล:ศรีชาย
นามแฝง:Cutie Garn
คำนำชื่อ:อาจารย์
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ:03 สิงหาคม 2554 10:02
คำสำคัญ (keywords):อาจารย์  ภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  การสอน  internet
อ่าน:5084
ประวัติย่อ
-