นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

chutharat
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chutharat.y
สมาชิกที่:204
ชื่อ:จุฑารัตน์
นามสกุล:อยู่อำไพ
นามแฝง:chutharat
เป็นสมาชิกเมื่อ:31 ตุลาคม 2550 16:19
เข้าระบบเมื่อ:10 พฤศจิกายน 2554 14:48
คำสำคัญ (keywords):อัตรากำลัง  ท่องเที่ยว  คอมพิวเตอร์  กองแผนงาน
อ่าน:5531
ประวัติย่อ
-