นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

vee
Ico64
chaveevan vee maliwan
นักวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

vee
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chaveevan.m
สมาชิกที่:1672
ชื่อ:chaveevan
ชื่อกลาง:vee
นามสกุล:maliwan
นามแฝง:อัน อัน
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิทยาศาสตร์
องค์กร:คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ถนน:มอ
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:06 มีนาคม 2556 13:20
คำสำคัญ (keywords):คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่าน:1353
ประวัติย่อ
-