นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico256
Username:charun.b
User ID:75
First name:จรัญ
Last name:บุญกาญจน์
Screen name:จรัญ
Title:รองศาสตราจารย์ ดร.
Position:อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Organization:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ถนนกาญจนวณิช
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:12 October 2007 16:46
Edited at:08 October 2013 15:13
Last login at:03 Febuary 2015 16:10
Tags:แนวคิดในการพัฒนาตนเอง  ประสบการณ์การทำงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Read:12366
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fcharun%2eb%3flocale%3den