นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

mandala
Ico64
ชนกานต์ ทองจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 10

mandala
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chanakarn.t
สมาชิกที่:309
ชื่อ:ชนกานต์
นามสกุล:ทองจำนงค์
นามแฝง:mandala
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:28 พฤศจิกายน 2550 09:54
แก้ไขเมื่อ:28 มีนาคม 2556 16:28
เข้าระบบเมื่อ:17 พฤศจิกายน 2557 09:48
คำสำคัญ (keywords):นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่าน:24799
ประวัติย่อ

Mandala  อ่านว่า มัน-ดา-ลา  เรียกแบบไทยๆ ว่า มณฑล  เป็นรูปวาดในคติพุทธวัชนยานแบบทิเบต พระเป็นคนวาดเพื่อสื่อหลักการ ปรัชญา และคติธรรมของชาวพุทธที่เชื่อมโยงกันในขอบเขตวงกลมให้มากที่สุด แต่ละอันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมาก ถ้าใครเข้าใจหมดสงสัยต้องตรัสรู้ได้แน่นอน

เลือกชื่อนี้เป็นนามแฝง เพราะชอบการอ่านออกเสียง และหวังว่าในอนาคต หากสามารถอ่านมันดาลาได้เข้าใจจะได้บรรลุซะที

 "mandala" รูปนี้ คุณ Our Shangri-La มอบให้ หมายถึง การเติบโตอย่างอนันต์

 

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fchanakarn%2et