นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึก
Ico64
นาย บันทึก สารพร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก
Ico256
Username:bunthug.s
User ID:516
First name:บันทึก
Last name:สารพร
Screen name:บันทึก
Title:นาย
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการเงินและบัญชี
Organization:สำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี
Street:12/7 ซอย 2 ถ.หนองจิก
City:เมือง
State:ปัตตานี
Postal code:94000
Country:ไทย
Joined at:17 December 2007 09:32
Tags:งานการเงินและบัญฃี  สำนักงานอธิการบดี  กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี  นบ.ม.อ.1
Read:1767
About Me
-