นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

mbunsong
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:boonsong.m
สมาชิกที่:381
ชื่อ:บุญส่ง
นามสกุล:มหัทธนาภรณ์
นามแฝง:mbunsong
เป็นสมาชิกเมื่อ:30 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ:23 กันยายน 2562 09:21
คำสำคัญ (keywords):กองแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วิจัยสถาบัน  สารสนเทศ  ไอที (it)
อ่าน:9745
ประวัติย่อ
-