นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Boonsiri
Ico256
Username:boonsiri.b
User ID:335
First name:บุญศิริ
Last name:บุญยก
Screen name:Boonsiri
Joined at:29 November 2007 13:28
Tags:programmer  คณะวิทยาการจัดการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงานเลขานุการ  พัทลุง
Read:3070
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fboonsiri%2eb%3flocale%3den