นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บุญเลิศ
Ico64
บุญเลิศ จันทร์ไสย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บุญเลิศ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:boonlert.c
สมาชิกที่:1497
ชื่อ:บุญเลิศ
นามสกุล:จันทร์ไสย์
นามแฝง:บุญเลิศ
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
องค์กร:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:04 สิงหาคม 2554 09:18
แก้ไขเมื่อ:04 สิงหาคม 2554 09:29
เข้าระบบเมื่อ:28 พฤศจิกายน 2555 10:03
คำสำคัญ (keywords):นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
อ่าน:2067
ประวัติย่อ

ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี