เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

ลูกหว้า
Ico64
Miss Benjaporn Nooklay
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

ลูกหว้า
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:benjaporn.n
สมาชิกที่:1195
ชื่อ:Benjaporn
นามสกุล:Nooklay
นามแฝง:ลูกหว้า
คำนำชื่อ:Miss
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:นักวิทยาศาสตร์
องค์กร:ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ถนน:141/1 ม.8 ต.คอหงส์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:02 กรกฎาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ:25 กันยายน 2558 16:07
คำสำคัญ (keywords):sem  tem  นักวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  กล้วยไม้
อ่าน:11079
ประวัติย่อ
-