นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

~>aRuNaN<~
Ico256
Username:arunan.h
User ID:21
First name:Arunan
Middle name:~>aRuNaN<~
Last name:Heemchood
Screen name:ความสุขบนจุดที่ยืน
Title:MR.
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Organization:Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
Street:ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:09 October 2007 09:22
Edited at:12 September 2012 15:46
Last login at:04 March 2013 09:16
Tags:ฝ่ายบริการวิชาการ  engineering  arunan  acaser  Academic Service
Read:6392
About Me

คนธรรมดา 1 คน..ที่อยู่บนโลกใบนี้..และมีความสุขบนจุดที่ยืน :))

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2farunan%2eh%3flocale%3den