นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

white_rabbit
Ico256
Username:arphaphan.s
User ID:975
First name:อาภาพรรณ
Last name:อิทธิพลานุคุปต์
Screen name:white_rabbit
Joined at:17 July 2008 14:51
Last login at:28 Febuary 2012 17:06
Tags:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
Read:1739
About Me
-